Karla Kush, Ruby Sparx – Invasion Of Privacy

1940